08 2626 6878

Luật xây dựng

Quy định về điều kiện, thủ tục khởi công công trình xây dựng

Quy định về điều kiện, thủ tục khởi công công trình xây dựng: Muốn khởi công xây dựng công trình cần chuẩn bị những gì theo quy định của pháp luật? Khởi công công trình xây dựng là một giai đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng. Để thực hiện được giai đoạn khởi công này thì chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật [...]

Xem thêm...

Những yêu cầu đảm bảo an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng.

Thông tư của bộ xây dựng đã ghi rất rõ ràng. Việc đảm bảo an toàn lao động phải tuân thủ nghiêm ngặt những qui định chung, những yêu cầu bắt buộc. Dưới đây là trích đoạn một số nội dung chính được nêu trong thông tư. I. Yêu cầu chung đối với công trường xây dựng Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau: 1. Tổng mặt bằng công trường xây dựng phải được thiết kế và phê [...]

Xem thêm...